• bandera

Ang ubang lino nga gisagol nga panapton